hr_slajder_1alt hr_sjalder_2alt hr_slajder_3alt

Zakończenie najmu

Gdy wygasa umowa najmu, trzeba udać się do mieszkania i wraz z najemcą spisać protokół zdawczo – odbiorczy. Należy w nim umieścić końcowe stany liczników oraz stan nieruchomości i jej wyposażenia. W przypadku kiedy mamy wątpliwości co do zniszczenia elementów mieszkania należy sięgnąć po protokół spisywany w dniu wprowadzenia się najemcy do lokalu i dokonać porównania. Na tej podstawie możemy rozliczyć się finansowo z najemcą. Normalne zużycie lokalu i jego elementów nie obciąża najemcy, natomiast jego zniszczenie już tak. Jeśli z tytułu zużycia mediów lub innych zdarzeń należy się nam od najemcy dodatkowa wpłata możemy ją odliczyć od kaucji. Zwrotu kaucji należy dokonać nie później, niż 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy.

Należy przy tym pamiętać, że porządek w dokumentacji jest bardzo istotnym elementem. Dlatego zarówno umowę, ewentualne aneksy, wypowiedzenia, protokoły zdawczo – odbiorcze, końcowe rozliczenia i inne dokumenty powinniśmy schować do segregatora i trzymać przez min. 5 lat, aby w przypadku ewentualnej kontroli ze strony urzędu skarbowego móc legitymować się odpowiednimi papierami, a nie polegać tylko na swoje pamięci.