hr_slajder_1alt hr_sjalder_2alt hr_slajder_3alt

Zabezpieczanie się na wypadek ew. zaległości

Podstawowym i niezbędnym zabezpieczeniem jest odpowiednia umowa najmu.  Od kilku lat funkcjonuje na naszym rynku najem okazjonalny. Aby zwykła umowa stała się okazjonalną, najemca musi podpisać u notariusza oświadczenie, w którym zobowiązuje się on do opuszczenia i wydania lokalu. Następnie taką umowę trzeba zarejestrować w urzędzie skarbowym. Od zwykłej umowy najmu różni się tym, że zapewnia lepszą ochronę właścicielowi. Niezależnie od umowy, nalezy pobrać od najemcy kaucję gwarancyjną, na wypadek ewentualnych zniszczeń w lokalu lub zaległości w płatnościach.

Ważniejszy od rodzaju umowy jest jednak stały monitoring płatności i bieżące rozliczania mediów. Znacznie łatwiej jest uzyskać zwrot małych kwot raz na kwartał, niż dużych  zaległości powstałych na przestrzeni roku. W przypadku braku wpływu czynszu w terminie, nie powinniśmy czekać kolejnych dni, czy tygodni, tylko od razu skontaktować się i zapytać o przyczynę spóźnienia. Jeśli sytuacja nie rokuje szybkiej naprawy, to powinniśmy rozważyć rozwiązanie umowy w jak najszybszym terminie, aby nie narosły zaległości. W przypadku końcowego rozliczenia najemcy bardzo pomocna może okazać się kaucja, którą możemy wykorzystać na spłatę należności.