hr_slajder_1alt hr_sjalder_2alt hr_slajder_3alt

Sporządzanie umowy najmu

Po znalezieniu odpowiedniego najemcy, koniecznym jest sporządzenie umowy najmu. Jest ona tworzona na tak zwane złe czasy, kiedy powstaje konflikt między stronami. Tylko ona gwarantuje nam pokojowe zakończenie najmu w przypadku sporu. Umowa powinna zawierać oznaczenie stron, okres na jaki jest zawierana, czynsz najmu oraz sposób pokrywania opłat za media. Niezbędne jest opisanie sytuacji w których umowa może być rozwiązana i z jakim terminem wypowiedzenia można to zrobić. Należy pamiętać o obowiązujących w tym zakresie przepisach. Pamiętajmy również o wpisaniu danych kontaktowych, które ułatwią nam komunikację.

Bardzo istotnym elementem jest przekazanie nieruchomości najemcy. W dniu kiedy oddajemy mu lokal oraz klucze do niego, trzeba sporządzić protokół zdawczo – odbiorczy. Wpisujemy w niego całe wyposażenie lokalu oraz opisujemy jego stan. Nasza pamięć jest ulotna i za kilka miesięcy czy lat nie będziemy pamiętać w jakim stanie zostawiliśmy meble lub czy wycieraczka przed drzwiami jest nasza. Przy rozstaniu z najemcą sporządzamy również taki protokół i  porównujemy go z tym z dnia wprowadzenia się. Wtedy jesteśmy w stanie ocenić w jakim stopniu nastąpiło zużycie wszystkich sprzętów.