hr_slajder_1alt hr_sjalder_2alt hr_slajder_3alt

Zapytaj o ofertę

Imię i nazwisko

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Lokalizacja mieszkania

Powierzchnia mieszkania

Liczba pokoi

Treść zapytania

Administratorem Państwa danych osobowych jest Home Rent Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101a (dalej "Spółka"). Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania czynności wynikających z przekazanej za pośrednictwem powyższego formularza informacji, zapytania lub zlecenia. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Spółkę. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług i naszym zaufanym partnerom. Informujemy, że zgodnie z przepisami, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o: sprostowanie treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzane dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Cennik


Udowadniamy, że usługi zarządzania mieszkaniem nie muszą być drogie!

Zarządzanie Mieszkaniem wraz z Pozyskiwaniem Najemców
W okresie, gdy mieszkanie jest wynajęte, nasze miesięczne wynagrodzenie wynosi pomiędzy 9% a 11% miesięcznego przychodu z najmu.

W okresie, gdy mieszkanie jest niewynajęte, nasi Klienci mogą wybrać pomiędzy brakiem stałych kosztów i opłacaniem wyłącznie pojedynczych interwencji tj. 50 zł za każdy przyjazd do mieszkania, a zryczałtowaną opłatą w wysokości 150 zł miesięcznie za wykonywanie wszystkich usług

W celu poznania bardziej szczegółowej oferty prosimy o kontakt (lub skorzystanie z formularza po lewej stronie).